Ordinea de zi a Adunarii Generale a AFR Rezina

                                      Ordinea de zi

                             a Adunării Generale a AFR Rezina                        

                                      din 23 septembrie 2016

 

  1. Mesaj de salut al oficialităților.
  2. Alegerea membrilor comisiei de numărare, validare, secretariatul.
  3. Aprobarea ordinei de zi a Adunării Generale.
  4. Darea de seamă referitor la activitatea AFR Rezina.
  5. Aprobarea Raportului financiar al AFR Rezina.
  6. Alegerea Președintelui AFR Rezina.
  7. Alegerea Vicepreședintelui AFR Rezina.
  8. Alegerea Secretarului General al AFR Rezina.
  9. Alegerea Comitetului Executiv al AFR Rezina.
  10. Alegerea comisiei de revizie a AFR Rezina.