CUPA Președintelui

Prima Etapă – 30 septembrie 2018

Prezintarea ofertelor, efectuarea modificărilor în ofertă luni 24 septembrie și marți 25 septembrie pînă la ora 11.00.

Tragerea la sorț – marți 25 septembrie  ora 11.00.

 

REGULAMENTUL    

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea competiţiei sportive

“Cupa Preşedintelui raionului Rezina la fotbal”  EDIŢIA VII – 2018

 

 1. Scopul competiţiei

Cupa Preşedintelui la fotbal este organizat de  Asociaţia de Fotbal a raionului Rezina şi finanţat de  Consiliul raional Rezina.

Cupa Preşedintelui raionului Rezina la fotbal este o parte continuă a Programului anual fotbalistic raional 2018 care mai include, Campionatul raionului Rezina Supercupa etc.

Cupa Preşedintelui la fotbal este o competiţie de amatori şi are următoarele scopuri:

 1. Popularizarea fotbalului în raionul Rezina, ridicarea măiestriei fotbalistice, educarea modului sănătos de viaţă, organizarea timpului liber al tinerii generaţii, ridicarea nivelului general de dezvoltare al fotbalului în raion.

 

 1. Condiţiile de participare la competiţie

 

 1. În competiţie sînt admise echipe din primăriile raionului Rezina şi instituţiilor, întreprinderilor, satelor din componenţa or. Rezina şi raionului.
 2. 3. Pentru participarea echipei la competiţie, primarul, conducătorul întreprinderii sau reprezentantul echipei prezintă o cerere de participare în adresa Consiliului raional, semnată de primar (bir. 32) în baza tabelului nominal (oferta) înaintată la Campionatul raionului.
 3. Oferta înaintată la Campionatul raionului poate fi modificată pînă la începutul competiţiei şi nu poate fi modificată pe parcursul competiţiei.
 4. Oferta poate fi modificată doar respectînd următoarele condiţii:

– Se permit pînă la 4 înlocuiri ale jucătorilor autohtoni şi pînă la 2 înlocuiri ale jucătorilor legionari neîntrecînd cifra de 22 de jucători din ofertă şi la înlocuire se prezintă legitimaţia jucătorului exclus.

– Legionarii (2) pot fi schimbaţi  achitînd o taxă de 50 lei pentru fiecare neîntrecînd cifra de 6 persoane în echipă.

– Trecerea jucătorilor din echipă în echipă nu se admite decît în condițiile punctului 7, litera f al regulamentului Campionatului. Fără plată se admite completarea ofertelor cu persone care n-au participat în Campionat sau care au fost excluși la mijlocul acestuia.

– Pentru participare în competiţie a echipelor ce n-au luat parte în campionat, acestea vor prezenta oferte şi actele necesare pentru înregistrare (vezi Regulamentul campionatului).

 1. Se înterzice categoric de a denumi echipele sau de a purta formă sportivă cu numele sau simbolurile partidelor politice.
 2. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE A LEGIONARILOR ÎN COMPETIŢIE:

7.1 Echipele pot include în componenţa sa nu mai mult de 6 legionari, pe teren 4.

7.2 Pentru legionarii înregistraţi în Campionatul raionului Rezina la fotbal ediţia XV, 2018 se va achita o taxă de reînregistrare în competiţia Cupa preşedintelui raionului Rezina la fotbal  egală cu 30 lei pentru fiecare.

7.3 Care echipe n-au avut înregistraţi legionari sau care au avut mai puţini de 6, dar doresc de aşi completa lotul cu legionari vor  va achita o taxă egală cu 50 lei pentru fiecare.

7.5 Toate achitările se vor efectua pănă în ziva de vineri înaintea primului meci al Cupei Președintelui. Bonurile de plată se vor anexa la cerere.

 1. Data limită a prezentării ofertelor, data și locul tragererii la sorţ, graficul jocurilor vor fi stabilite de comisia disciplinară a Asociaţiei de Fotbal.
 2. Cheltuielie de transport, diurne etc vor fi suportate din bugetul local al primăriei sau instituţiei echipei reprezentative.

 

III. Regulile competiţiei

 

 1. Numărul grupelor şi etapele competiţiei Cupa preşedintelui raionului Rezina la fotbal le va stabili comisia disciplinară în dependenţă de numărul echipelor participante (care au prezentat cereri). Dacă vor prezenta cereri mai mult de 9 echipe în grupe cap de serie vor fi echipele finaliste ale Campionatul raionului Rezina la fotbal ediţia XV, 2018.
 2. Competiţia se va desfăşura după sistema olimpică.
 3. În dependenţă de numărul de echipe participante, comisia disciplinară poate decide desfăşurarea etapelor 1/8,  ¼ şi ½ de finală ale competiţiei desfăşurată într-un singur tur. Echipele gazde se stabilesc în urma tragerii la sorţ.
 4. Învingătoare, în etapele 1/8, ¼ şi ½ de finală, se stabileşte echipa care a marcat mai multe goluri.
 5. Dacă echipele adverse au marcat un număr egal de goluri pentru aprecierea învingătorului se joacă 2 reprize de 15 minute fiecare, la un interval de 5 min. după finalul meciului. În caz de egalitate se vor aplica lovituri de la 11 metri (cîte 5 din partea fiecărei echipe). Dacă scorul la fel este egal se aplică lovituri perechi (cîte una din partea fiecărei echipe) de la 11 metri, pînă la prima ratare a uneia din echipe în cadrul acestor lovituri perechi. Echipa care a înscris (care a marcat gol) în cadrul acestei ultime serii de lovituri perechi devine învingătoare.
 6. Învingătoarea trece în următoarea etapă, iar echipele învinse părăsesc competiţia.
 7. În finala mică (pentru locurile III şi IV) se vor întîlni echipele învinse în ½ de finală. În meciul final pentru Cupa Preşedintelui raionului Rezina la fotbal vor juca echipele care au obţinut victorii în cadrul etapei ½ de finală.
 8. Meciurile din etapa finală (finala mică şi finala mare) vor fi compuse dintr-o singură partidă.
 9. Dacă în meciurile etapei finale se înregistrează rezultate egale se aplică prevederile referitor la reprizele adăugătoare din punctul 14 al prezentului regulament.
 10. Cu 30 minute înainte de meci va avea loc completarea raportului de joc de către reprezentanţii echipelor şi arbitrului principal.
 11. Dacă un jucător a fost sancţionat cu cartonaş roşu, jucătorul nu are dreptul să fie inclus în raportul de joc la următorul meci, în caz contrar echipei i se acordă înfrîngere tehnică (0:3).

La fel se va proceda şi dacă cartonaşul galben într-un meci va fi urmat de cel roşu.

 1. Premiera

 

 1. Îvingătoarea competiţiei pentru “Cupa Preşedintelui Rezina la fotbal” primeşte, Cupa Preşedintelui, diplomă gradul I şi un premiu financiar.
 2. Echipa ocupanta locului II a competiţiei şi se decorează cu diplomă, de gradul II şi un premiu financiar.
 3. Ocupanta locului III a competiţiei, se decorează cu diplomă de gradul III şi cu un premiu financiar.
 4. Ocupanta locului IV a competiţiei, se decorează cu diplomă de gradul III şi un premiu financiar.
 5. Premierea se va efectua în aceiaşi zi îndată după mecul final al “Cupei Preşedintelui raionului Rezina la fotbal”.

 

 1. Arbitrajul competiţiei

 

 1. Echipele de arbitri sînt compuse din trei persoane: arbitrul principal numit pentru fiecare meci de către Asociaţia raională de fotbal şi (după caz) 2 tuşieri din partea echipelor.
 2. Jocurile vor începe la ora stabilită, conform Programului întocmit de comisia disciplinară.

Dacă una din echipe nu se prezintă pe teren pînă la ora stabilită de Program şi prezentul Regulament, ori se prezintă cu mai puţin de 7 (şapte) jucători, atunci meciul nu se va discuta. Echipei în cauză i se va acorda înfrîngere tehnică (0:3), echipei adverse – victorie tehnică (3:0).

 1. După închierea fiecărui meci reprezentanţii echipelor semnează procesul-verbal al meciului, semnat de arbitrul principal şi reprezentanții echipelor, în care se va indica scorul final, numele şi prenumele jucătorilor şi a înlocuirilor efectuate, cartonaşele roşii şi galbene, numărul de goluri marcate de fiecare jucător.
 2. Arbitrul principal va prezenta Asociaţiei raionale de fotbal procesul-verbal al meciului pînă la ora 17.00, în ziua de luni imediat următoare după desfăşurarea jocului.

 

 

 

VII. Comisia disciplinară

 

 1. Comisia va examina şi soluţiona conflictele, protestele înaintate, conducîndu-se de prezentul Regulament, Regulamentul Campionatului raionului şi Regulamentele FMF, aplicînd sancţiuni disciplinare, suspendări, inclusiv amendă financiară etc. Cele mai dure sancţiuni vor fi aplicate în caz de insultare, înjosire sau atac asupra arbitrilor şi în caz de purtare nesportivă a fotbaliştilor şi suporterilor.
 2. Deciziile comisiei disciplinare sunt definitive şi nu se supun nici unei căi de atac.

 

VIII. Dispoziţii finale

 

 1. În cazul neprezentării la meci a uneia din echipe, acesteia i se înregistrează înfrîngere tehnică cu scorul de 0:3.
 2. În cazul părăsirii neîntemeiate a terenului în timpul meciului a uneia din echipe i se înregistrează înfrîngere tehnică 0:3.
 3. Dacă din cauza purtării nesportive a jucătorilor sau suporterilor uneia din echipe meciul este intrerupt de arbitrul principal şi nu mai poate fi continuat, acestei echipe i se înregistrează înfrîngere tehnică cu scorul de 0:3 şi va fi sancţionată de comisia disciplinară.
 4. Pentru vorbe sau replici necenzurate ale fotbaliştilor pe teren în cadrul meciurilor, arbitrul obligatoriu va arăta acestora cartonaş roşu.
 5. Dacă prezentul regulament nu prevede vre-o normă c ear rezolva careva situație organizatorică sau din timpul meciului se vor folosi prevederile regulamentului Campionatului raionului la fotbal.
 6. În caz de apariţie a unor conflicte, sau situaţii deficile, rezolvarea cărora nu este prevăzută nici într-un punct din prezentul Regulament sau Regulamentul Campionatului, soluţionarea  acestor probleme se pune în sarcina comisiei disciplinare.
 7. Telefoane de contact Gobjilă Vasile 2-20-57, mob. 060200030 , Postu Eugeniu – 2-16-44, mob.069379148.

 

 

Întocmit:

Vicepreședintele raionului Rezina                              Vasile Gobjilă