Adunarea Generala Rezina 2016

 

PROCES VERBAL

din 23 septembrie 2016

 1. Rezina

 

”al Adunării Generale a Asociației

de Fotbal raionul Rezina”

    

     Total delegați – 25, din ei prezinți – 21

    A prezidat ședința – Postu Eugeniu  – Secretarul General AFR Rezina

 

Ordinea de zi

                             a Adunării Generale a AFR Rezina                        

                                      din 23 septembrie 2016

 

 1. Mesaj de salut al oficialităților.
 2. Alegerea membrilor comisiei de numărare, validare, secretariatul.
 3. Aprobarea ordinei de zi a Adunării Generale.
 4. Darea de seamă referitor la activitatea AFR Rezina.
 5. Aprobarea Raportului financiar al AFR Rezina.
 6. Alegerea Președintelui AFR Rezina.
 7. Alegerea Vicepreședintelui AFR Rezina.
 8. Alegerea Secretarului General al AFR Rezina.
 9. Alegerea Comitetului Executiv al AFR Rezina.
 10. Alegerea comisiei de revizie a AFR Rezina.

 

 1. S-A EXAMINAT: Mesaj de salut al oficialităților.

Cu mesaj de salut către delegații Adunării Generale au venit Președintele raionului Rezina Dna Eleonora Graur și Vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal dl Ruslan Berzoi.

 

 1. S-A EXAMINAT: Alegerea membrilor comisiei de numărare, validare, secretariatul.

S-a propus în calitate de membri ai comisiei de numărare, validare, secretariatul următoarele persoane.

 • Lupu Radu – Președinte,
 • Roșca Oleg – membru,
 • Rusu Marcel – membru.

S-A DECIS:

Se aleg calitate de membri ai comisiei de numărare, validare, secretariatul următoarele persoane.

 • Lupu Radu – Președinte,
 • Roșca Oleg – membru,
 • Rusu Marcel – membru.

AU VOTAT:

Pentru  21, Contra 0 , S-au abținut 0 .

 

 1. S-A EXAMINAT: Aprobarea ordinei de zi a Adunării Generale.

          S-a pus la vot ordinea de zi a Adunării Generale a AFR Rezina  din 23 septembrie                       2016.

S-A DECIS:

              Se aprobă ordinea de zi a Adunării Generale a AFR Rezina din 23 septembrie 2016.                                    AU VOTAT:

        Pentru 21 , Contra  0, S-au abținut 0 .

 

 1. S-A EXAMINAT: Darea de seamă referitor la activitatea AFR Rezina.

Președintele AFR Rezina dl Gobjilă Vasile prezintă Darea de seamă referitor la activitatea AFR Rezina pentru anii 2013 – 2016 (se anexează).

 

S-A DECIS:

Se ia act de informație referitor Darea de seamă privind activitatea AFR Rezina pentru anii 2013 – 2016.

      AU VOTAT:

        Pentru 21 , Contra  0, S-au abținut 0 .

 

 1. S-A EXAMINAT: Aprobarea Raportului financiar al AFR Rezina.

Președintele AFR Rezina dl Gobjilă Vasile prezintă Raportului financiar al AFR Rezina.

 

S-A DECIS:

Se ia act de informație referitor la Raportul financiar al AFR Rezina pentru anii 2013 – 2016.

      AU VOTAT:

        Pentru  21, Contra  0, S-au abținut  0.

 

 1. S-A EXAMINAT: Alegerea Președintelui AFR Rezina.

Postu Eugeniu – Conform Statutului AFR Rezina cel puțin 3 fondatori pot înainta  cu 10 zile înaintea Adunării Generale candidaturi pentru înregistrare la funcția de Președinte. În ultima zi a înregistrării a fost înaintat un singur candidat Gobjilă Vasile. Propun candidatura acestuia la vot.

S-A DECIS:

Se alege  Dl Gobjilă Vasile în funcția de Președinte al Asociației de Fotbal raionul Rezina.

      AU VOTAT:

        Pentru  21, Contra  0, S-au abținut 0 .

 

 1. S-A EXAMINAT: Alegerea Vicepreședintelui AFR Rezina.

Gobjilă Vasile propune candidatura Dlui Stețco Vladimir la funcția de Vicepreședinte al AFR Rezina.

 

S-A DECIS:

Se alege  Dl Stețco Vladimir în funcția de Vicepreședinte al Asociației de Fotbal raionul Rezina.

      AU VOTAT:

        Pentru 21 , Contra  0, S-au abținut  0.

 

 1. S-A EXAMINAT: Alegerea Secretarului General al AFR Rezina.

Gobjilă Vasile propune candidatura Dlui Postu Eugeniu la funcția de Secretar General al AFR Rezina.

 

S-A DECIS:

Se alege  Dl Postu Eugeniu în funcția de Secretar General al Asociației de Fotbal raionul Rezina.

AU VOTAT:

    Pentru  21, Contra 0 , S-au abținut 0.

 

 1. S-A EXAMINAT: Alegerea Comitetului Executiv al AFR Rezina.

Gobjilă Vasile propune următorii membri ai Comitetului Executiv:

 • Gobjilă Vasile – Președintele AFR Rezina,
 • Stețco Vladimir – Vicepreședintele AFR Rezina,
 • Postu Eugeniu – Sacretarul General AFR Rezina,
 • Gherman Vitalie – delegat,
 • Roșca Oleg – delegat.

 

S-A DECIS:

Se alege Comitetul Executiv al AFR Rezina în următoarea componență:

 • Gobjilă Vasile – Președintele AFR Rezina,
 • Stețco Vladimir – Vicepreședintele AFR Rezina,
 • Postu Eugeniu – Sacretarul General AFR Rezina,
 • Gherman Vitalie – membru.
 • Roșca Oleg – membru.

AU VOTAT:

           Pentru 21 , Contra  0, S-au abținut 0 .

 

 1. S-A EXAMINAT: Alegerea comisiei de revizie a AFR Rezina.

Gobjilă Vasile propune următorii membri ai Comisiei de revizie:

 • Ciugui Vitalie – Președinte,
 • Creciun Nicolai – membru,
 • Ursachi Ghenadie – membru.

S-A DECIS:

Se alege Comisia de revizie în următoarea componență:

 • Ciugui Vitalie – Președinte,
 • Creciun Nicolai – membru,
 • Ursachi Ghenadie – membru.

 

AU VOTAT:

           Pentru 21 , Contra 0 , S-au abținut  0.

 

Președintele Adunării Generale ___________________ Postu Eugeniu

Comisia de numărare,

validare, secretariatul.

___________________Lupu Radu

 

___________________Roșca Oleg

 

 ___________________Rusu Marcel